Nyköpingshonung

Rätt konsistens

Socker och kristaller

För att honungen ska få en mjuk och slät konsistens måste den behandlas på ett korrekt sätt. Efter det att biodlaren silat honungen så att den befriats från vaxrester och pollenklumpar måste honungen röras regelbundet. Om detta inte görs kommer den att bli grynig, vilket beror på honungens sammansättning.

Honungen består av två sockerarter. Druvsockret kristalliserar mycket lätt medan fruktsockret kristalliserar långsammare om än alls. Får honungen stå obehandlad bildas så stora kristallisationskärnor av druvsocker att vår tunga kan särskilja dem. Man säger då att honungen är kornig. Det är givetvis ingen skillnad på smaken på sådan honung, men trots detta betraktas den som undermålig av allmänheten

©Tegebäck 2012-17